แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาครู ปี 67 (O18).pdf

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567