ข้อมูลทั่วไป

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยรับผิดชอบโรงเรียนใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว โดยมีโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 79 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา 1 ห้องเรียนเคลื่อนที่

โดยมีข้อมูลนักเรียน แยกชั้น แยกเพศในปีการศึกษา 2563 ดังนี้