การประชุมผู้บริหาร

รายงานการประชุมครั้งที่ 4-2566.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-2566 บ่าย.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-2566 เช้า.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2566.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2566.pdf