รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รายงานผล66..pdf

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารลำดับที่ 4/2566
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานผล65-2 (1).pdf

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เอกสารลำดับที่ 4/2565
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารลำดับที่ 2/2565
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารลำดับที่ 4/2564 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารลำดับที่ 7/2564 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารลำดับที่ 16/2562 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารลำดับที่ 12/2562 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารลำดับที่ 8/2561 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารลำดับที่ 6/2561 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1