แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1 แผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายเร่งด่วน (QUICK WIN).pdf

แผนขับเคลื่อนนโยบายฯ

สพป.จันทบุรี เขต 1

ข้อมูลแผนขับเคลื่อนนโยบาย สพป.จันทบุรี เขต 1(29กพ.67).pdf

ข้อมูลแผนขับเคลื่อนฯ

สพป.จันทบุรี เขต 1

สถานศึกษาในสังกัด

อำเภอเมืองจันทบุรี

1022060001รร.อนุบาลจันทบุรี_แผนขับเคลื่อน - Kanpitcha Tesakarn.pdf

อนุบาลจันทบุรี

1022060002 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส.pdf

บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)


1022060003 โรงเรียนบ้านแก้ว.pdf

บ้านแก้ว

1022060005 โรงเรียนบ้านชำโสม.pdf

บ้านชำโสม

1022060006 โรงเรียนวัดแสลง.pdf

วัดแสลง

1022060007 โรงเรียนสฤษดิเดช.pdf

สฤษดิเดช

1022060011 โรงเรียนวัดสิงห์.pdf

วัดสิงห์

1022060012 โรงเรียนวัดพลับฯ.pdf

วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)

1022060013 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ .pdf

บ้านท่าแฉลบ

1022060014 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ.pdf

วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

1022060015 โรงเรียนวัดดอนตาล.pdf

วัดดอนตาล

1022060016 โรงเรียนวัดพลับพลา.pdf

วัดพลับพลา

1022010022 โรงเรียนวัดโป่งแรด.pdf

วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)

1022060018 โรงเรียนวัดทองทั่ว.pdf

วัดทองทั่ว (เอครพานิช)

1022060019 โรงเรียนวัดเนินสูง.pdf

วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)

1022060020 โรงเรียนวัดคมบาง.pdf

วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)

1022060022 โรงเรียนวัดหนองบัว.pdf

วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

1022060023 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม.pdf

วัดเสม็ดงาม

1022060024 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์.pdf

วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

1022060025 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ .pdf

วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)

1022060026 โรงเรียนวัดเกาะขวางฯ.pdf

วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)

1022060027 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน.pdf

วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล

1022060028 โรงเรียนวัดเกาะโตนด.pdf

วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)

1022060029 โรงเรียนวัดเนินยาง.pdf

วัดเนินยาง

1022060030 โรงเรียนวัดเขาน้อย.pdf

วัดเขาน้อย

อำเภอท่าใหม่

1022060031 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม.pdf

วัดบูรพาพิทยาราม

1022060033 โรงเรียนบ้านคลองกะพง.pdf

บ้านคลองกะพง

1022060035 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง.pdf

บ้านเนินดินแดง

1022060036 โรงเรียนบ้านมาบโอน.pdf

บ้านมาบโอน

1022060038 โรงเรียนวัดสามผาน.pdf

วัดสามผาน

1022060039 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา14.pdf

ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)

1022060043 โรงเรียนวัดหนองคัน.pdf

วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

1022060045 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง.pdf

บ้านสังข์ทอง

1022060047 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ.pdf

อนุบาลบ้านหนองคล้า

1022060048 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา.pdf

วัดทุ่งเบญจา

1022060049 โรงเรียนบ้านสะพาเลือก.pdf

บ้านสะพานเลือก

1022060050 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง.pdf

บ้านศรัทธาตะพง

1022060052 โรงเรียนบ้านตาเลียว.pdf

บ้านตาเลียว

1022060053 โรงเรียนบ้านวังปลา.pdf

บ้านวังปลา

1022060054 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย.pdf

บ้านแก่งน้อย

1022060056 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา.pdf

บ้านเขาแก้ววิทยา

1022060057 โรงเรียนวัดคลองขุด.pdf

วัดคลองขุด

1022060058 โรงเรียนวัดหมูดุด.pdf

วัดหมูดุด

1022060059 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว.pdf

บ้านเจ้าหลาว

1022060062 โรงเรียนวัดรำพันฯ.pdf

วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)

1022060063 โรงเรียนวัดท่าศาลา.pdf

วัดท่าศาลา

1022060065 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีฯ.pdf

วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)

1022060066 โรงเรียนวัดโขมง .pdf

วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)

อำเภอแก่งหางแมว

1022060180 โรงเรียนวัดเขาวงกตฯ.pdf

วัดเขาวงกต

1022060181 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย.pdf

บ้านหนองเจ๊กสร้อย

1022060182 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง.pdf

บ้านวังไม้แดง

1022060183 โรงเรียนบ้านซอยสอง.pdf

บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)

1022060184 โรงเรียนบ้านเนินจำปา.pdf

บ้านเนินจำปา

1022060185 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น.pdf

บ้านวังอีแอ่น

1022060186 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้.pdf

บ้านบ่อไฟไหม้

1022060187 โรงเรียนบ้านคลองครก.pdf

บ้านคลองครก

1022060188 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด.pdf

บ้านช่องกะพัด

1022060189 โรงเรียนวัดขุนซ่อง.pdf

วัดขุนซ่อง

1022060190 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว.pdf

วัดแก่งหางแมว

1022060191 โรงเรียนบ้านประแกต.pdf

บ้านประแกต

1022060192 โรงเรียนบ้านโคกวัด.pdf

บ้านโคกวัด

1022060193 โรงเรียนบ้านโป่งวัว.pdf

บ้านโป่งวัว

1022060194 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง.pdf

บ้านหนองบัวทอง

1022060228 โรงเรียนวัดขุนซ่อง (สาขาบ้านโป่งเกตุ).pdf

วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

อำเภอนายายอาม

1022060195 โรงเรียนวัดหนองแหวนฯ .pdf

วัดหนองแหวน

1022060196 โรงเรียนวัดท่าแคลงฯ.pdf

วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)

1022060199 โรงเรียนวัดโขดหอย.pdf

วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)

1022060200 โรงเรียนวัดนาซา.pdf

วัดนาซา

1022060201 โรงเรียนวัดหนองไทร.pdf

วัดหนองไทร

1022060202 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ.pdf

บ้านห้วงกระแจะ

1022060203 โรงเรียนวัดวังหิน.pdf

วัดวังหิน

1022060204 โรงเรียนวัดหนองสีงา.pdf

วัดหนองสีงา

1022060206 โรงเรียนบ้านคลองลาว.pdf

บ้านคลองลาว

1022060208 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ.pdf

วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

1022060209 โรงเรียนวัดช้างข้ามฯ.pdf

วัดช้างข้าม

1022060210 โรงเรียนบ้านเขามะปริง.pdf

บ้านเขามะปริง

1022060211 โรงเรียนบ้านยางระหง.pdf

บ้านยางระหง

1022060212 โรงเรียนวัดนายายอาม.pdf

วัดนายายอาม

1022060213 โรงเรียนบ้านต้นกระบก.pdf

บ้านต้นกระบก