แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ขออนุมัติประกาสเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 เดือนพ.ค.66.pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ขออนุมัติประกาสเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 เดือนเม.ย.66.pdf

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ขออนุมัติประกาสเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566