สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน มิถุนายน  2567


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน พฤษภาคม  2567


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน เมษายน  2567


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน มีนาคม  2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2567


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน มกราคม  2567


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน ธันวาคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน ตุลาคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน กันยายน  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน สิงหาคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน กรกฎาคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน มิถุนายน  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน พฤษภาคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน เมษายน  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน มีนาคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน มกราคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน ธันวาคม  2565


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2565


รายงาานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   
ประจำเดือน ตุลาคม  2565