การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ด้านการสรรหา (Recruitment)

การย้ายข้าราชการครู ปี 2564.pdf

1.การย้ายข้าราชการครู ปี 2564

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข.pdf

2.การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ภาค ก. และ ภาค ข.

ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้อ.pdf

3.ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด

คำสั่ง กก รับสมัคร.pdf

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสรรหาบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.pdf

5.ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงาน
ห้องสมุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพ.pdf

6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด

การบริหารอัตรากำลัง 65.pdf

7.การบริหารอัตรากำลัง ปี พ.ศ.2565

นร.ทุนพัฒนาท้องถิ่น ปี 65.pdf

8.นักเรียนทุนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565