ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

เบอร์โทร 039321088    โทรสาร 039311242

e-Mail : chan1@chan1.go.th

facebook : https://www.facebook.com/chan1.edu

หรือตามเส้นทางแผนที่ด้านล่าง