นายประมวล บุญทีฆ์
ผู้อำนวยการสพป.จันทบุรี 1
นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคนรอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
นายฉลอง สัตตพันธ์
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

Chan 1 e-Service

ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง