รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 2565

รายงาน ITA 2565 สพป จบ 1.pdf