รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจปี2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ .pdf