สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำเดือน มกราคม  2566


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำเดือน ธันวาคม  2565


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง    ประจำเดือน พฤศจิกายน  2565


รายงาานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม  2565


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน  2565


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม  2565


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม  2565


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน  2565


รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


รายงานประจำเดือนเมษายน 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565


รายงานประจำเดือนมีนาคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565


รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


รายงานประจำเดือนมกราคม 2565.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2565


รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564


รายงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


รายงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564


รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนเมษายน 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนธันวาคม 63.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 63.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนตุลาคม 63.pdf