สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนเมษายน 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนธันวาคม 63.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 63.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนตุลาคม 63.pdf