รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานผล65-2_ปรับปรุงใหม่ล่าสุด.pdf

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เอกสารลำดับที่ 4/2565
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารลำดับที่ 2/2565
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารลำดับที่ 4/2564 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารลำดับที่ 4/2564 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1