รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงาน 2020.pdf

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารลำดับที่ 4/2564
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

เล่มรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2563.pdf

QR-Code
เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารลำดับที่ 4/2564
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1