การประชุมผู้บริหาร

1) 6 ตุลาคม 64 ครั้งที่ 21-2564.pdf
2) 20 ตุลาคม 64 ครั้งที่ 22-2564.pdf
3) 3 พฤศจิกายน 64 ครั้งที่ 23-2564.pdf
4) 10 พฤศจิกายน 64 ครั้งที่ 24-2564.pdf
5) 17 พฤศจิกายน 64 ครั้งที่ 25-2564.pdf
6) 24 พฤศจิกายน 64 ครั้งที่ 26 - 2564.pdf
7) 1 ธันวาคม 64 ครั้งที่ 27-2564.pdf
8) 8 ธันวาคม ครั้งที่ 28-2564.pdf
9) 15 ธันวาคม ครั้งที่ 29-2564.pdf
10) 25 ธันวาคม 64 ครั้งที่ 30-2564.pdf
11) 29 ธันวาคม 64 ครั้งที่ 31-2564.pdf
12) 5 มกราคม 65 ครั้งที่ 1-2565.pdf
13) 12 มกราคม 65 ครั้งที่ 2-2565.pdf
14) 19 มกราคม 64 ครั้งที่ 3-2565.pdf
15) 26 มกราคม 65 ครั้งที่ 4-2565.pdf
16) 2 กุมภาพันธ์ 65 ครั้งที่ 5-2565.pdf
17) 23 กุมภาพันธ์ 65 ครั้งที่ 6-2565.pdf
18) 2 มีนาคม 65 ครั้งที่ 7-2565.pdf
19) 9 มีนาคม 65 ครั้งที่ 8-2565.pdf
20) 16 มีนาคม 65 ครั้งที่ 9-2565.pdf
21) 23 มีนาคม 65 ครั้งที่ 10-2565.pdf
22) 30 มีนาคม 65 ครั้งที่ 11-2565.pdf
23) 5 เมษายน 65 ครั้งที่ 12-2565.pdf
24) 20 เมษายน 65 ครั้งที่ 13-2565.pdf
25) 27 เมษายน 65 ครั้งที่ 14-2565.pdf
26) 11 พฤษภาคม 65 ครั้งที่ 15-2565.pdf
27) 25 พฤษภาคม 65 ครั้งที่ 16-2565.pdf
32) 29 มิถุนายน 65 ครั้งที่ 21-2565.pdf
28) 1 มิถุนายน 65 ครั้งที่ 17-2565.pdf
29) 8 มิถุนายน 65 ครั้งที่ 18-2565.pdf
30) 15 มิถุนายน 65 ครั้งที่ 19-2565.pdf
31) 22 มิถุนายน 65 ครั้งที่ 20-2565.pdf
33) 29 มิถุนายน 65 ครั้งที่ 21-2565.pdf

การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผ่านออนไลน์

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ประชุมผู้บริหารรร. (2021-10-25 at 19:26 GMT-7)

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประชุมผู้บริหารและผอ.เขตพบเพื่อนครู วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ประชุมผู้บริหาร (2021-06-22 at 18:16 GMT-7)

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประชุมผู้บริหาร รร. (2021-05-24 at 19:45 GMT-7)