หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

01_02-07-05-2565.pdf

1.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

02_02-07-05-2565.pdf

2.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

03_02-07-05-2565.pdf

3.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

04_02-07-05-2565.pdf

4.แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

05_02-07-05-2565.pdf

5.หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย