แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 -สพป.จันทบ.pdf