มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 63.pdf
คำสั่ง119-2564_rotated.pdf
คำสั่ง127-2564_rotated.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางระบบป้องก.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกั.pdf
ประกาศ_rotated.pdf
ประกาศ2_rotated.pdf
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf