การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

บันทึกข้อตกลง2.pdf
บันทึกข้อตกลง.pdf

สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมลงนาม MOU ในการส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพป.จันทบุรี เขต 1 ประจำปี 2565