การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่ง119-2564_rotated.pdf
คำสั่ง127-2564_rotated.pdf
คำสั่งเว็บ_rotated.pdf
โครงการITA ปี 64.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกั.pdf
ประกาศ_rotated.pdf

สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมประชุมในการ ส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม MOU ในการ ส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564